O nas

Historia

Żłobek Miejski Nr 2 w Białymstoku przy ul. Rumiankowej 12 funkcjonuje od 01 maja 1989 roku, wówczas jako Żłobek Nr 21. W wyniku reorganizacji w 1992 roku Uchwałą Rady Miejskiej utworzono Żłobek Miejski Nr 2 z Filią przy ul. Upalnej 58. Od 01 stycznia 2013 roku Żłobek Miejski Nr 2 stał się samodzielną placówką bez Filii. Od początku funkcjonowania Żłobka Miejskiego Nr 2 Kierownikiem, a od 04 kwietnia 2011 roku do 31 marca 2018 roku Dyrektorem była Pani Lucyna Irena Lorenc. Obecnie od 01 kwietnia 2018 roku Dyrektorem placówki została Pani Anna Czykwin - Perkowska. W placówce przez wiele lat istniały trzy grupy wiekowe dzieci.
Od 01 września 2009 roku otworzony został kolejny, czwarty oddział dziecięcy powstały w wyniku likwidacji pralni.
W 2014 roku obchodziliśmy Jubileusz 25-lecia żłobka.

Lokalizacja

Żłobek nasz mieści się w budynku wolnostojącym, wokół którego znajduje się duży ogród wyposażony w sprzęt rekreacyjny, gdzie dzieci znajdują miejsce do zabaw i odpoczynku. Budynek posiada wygodny podjazd dla wózków oraz pomieszczenie do ich przechowywania tzw. wózkownię. Sale dziecięce są przestronne i dobrze nasłonecznione, wyposażone w kąciki tematyczne, zabawki, pomoce dydaktyczne umożliwiające wszechstronny rozwój dziecka. Żłobek dysponuje oddzielną salą zabaw ze ślizgawką, basenem z piłkami, zabawkami, w której odbywają się zajęcia ruchowe i rekreacyjne.
W hollu budynku stworzyliśmy dzieciom mini plac zabaw ze ślizgawką, tunelem i domkiem.

Kadra

Dyrektor Żłobka

our_team_2 mgr Anna Czykwin-Perkowska - wykształcenie: Uniwersytet w Białymstoku: Wydział Pedagogiki i Psychologii: studia podyplomowe w zakresie pedagogicznego kształcenia medycznego - uprawniające do nauczania medycznych przedmiotów zawodowych. UW w Białymstoku : Wydział Pedagogiki i Psychologii studia podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego. UW w Białymstoku : Wydział Pedag. i Psych. : studia wyższe magisterskie w zakresie pedagogiki opiekuńczo - wychowawczej. Wszechnica Mazurska w Olecku : Wydział Pedagogiczny: studia wyższe zawodowe w zakresie pedagogiki opiekuńczo - wychowawczej z fizjoterapią. Medyczne Studium Zawodowe w Białymstoku : Wydział Fizjoterapii. Stopień nauczyciela dyplomowanego. Dydaktyka w zakresie pracy z małym dzieckiem. Współpraca z Collegium Resocjalizacji i Rewalidacji w Białymstoku. Współpraca ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno - Wychowawczym im. W. Kikolskiego w Białymstoku. Konferencja "Dziecko i jego rodzina w psychoterapii i psychoedukacji. Prowadzenie spotkań dla rodziców o tematyce zdrowotnej w Żłobku Miejskim nr 1 Integracyjnym w Białymstoku. Ukończone szkolenie na egzaminatora OKE.

Główny Księgowy

mgr Monika Beata Poduch – wykształcenie: magister ekonomii, specjalność - rachunkowość - Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku. Kursy: „Dla Kandydatów w na głównego księgowego" - certyfikat potwierdzający uzyskanie kwalifikacji Głównego Księgowego według wymagań określonych przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce opartych na Międzynarodowych Standardach Edukacyjnych ustalonych przez IFAC.

Referent
administracyjno-gospodarczy

Joanna Ratyńska – Wykształcenie:Technik ekonomista - Szkoła Policealna kier. Finanse i Rachunkowość. Szkoła policealna dla dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku, specjalność - opiekunka dziecięca. Kursy: „Udzielanie pierwszej pomocy”. Obsługa komputera.

Dziećmi zajmuje się wykwalifikowany personel:

  • opiekunki dziecięce
  • pedagodzy
  • pielęgniarka

Pracownicy cały czas podnoszą swoje kwalifikacje. Systematycznie biorą udział w szkoleniach, seminariach i konferencjach.

Personel żłobka dba o:

  • zapewnienie dzieciom opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych;
  • zapewnienie właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacyjnymi, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka;
  • stan zdrowia i prawidłowy rozwój fizyczny dzieci przez zapewnienie im właściwej opieki, wyrabianie nawyków higieny życia codziennego oraz prowadzenie zajęć ogólno rozwojowych;
  • kształtowanie postaw społecznych przez przyzwyczajanie dzieci do zgodnego współżycia i współdziałania w zespole rówieśników;
  • wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspomaganie rodziny w jego wychowaniu;
  • zapewnienie dzieciom prawidłowego żywienia zgodnego z zasadami żywienia małego dziecka, w tym diety eliminacyjnej ( z wykluczeniem diety bezglutenowej)