Metody Pracy

 
Metody pracy
 

W naszym Żłobku dbamy o wszechstronny rozwój dzieci, staramy się im dostarczać wielu bodźców niezbędnych do prawidłowego rozwoju wszystkich sfer i zmysłów. Osiągamy to pracując metodami aktywnymi, szczególnie wykorzystując metody pedagogiki zabawy

Proponujemy:

 • zajęcia rytmiczno – muzyczne z wykorzystaniem tańców integracyjnych, przyśpiewek oraz pląsów opartych na powtarzalności słów i gestów;
 • zajęcia para – plastyczne, na których przy wykorzystaniu prostych materiałów plastycznych oraz przedmiotów użytku codziennego dzieci tworzą prawdziwe “dzieła sztuki”;
 • zajęcia ruchowe, z wykorzystaniem min. chusty animacyjnej, tunelu animacyjnego, czy też klocków piankowych dostarczające dzieciom wielu wrażeń, jak również wspomagające rozwój psychoruchowy;
 • zajęcia na doświadczanie świata zmysłami z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych takich jak: chodniczki dotykowe, krążki dotykowe, półkule sensoryczne czy pary słuchowe, jak również zabaw rozwijających zmysły;
 • gry i zabawy ruchowe sprzyjające rozwojowi motoryki ciała, koncentracji i spostrzegawczości;
 • czytanie bajek rozbudzające wyobraźnię i rozwijające koncentrację.

 

W naszym Żłobku dbamy o wszechstronny rozwój dzieci, staramy się im dostarczać wielu bodźców niezbędnych do prawidłowego rozwoju wszystkich sfer i zmysłów. Osiągamy to pracując metodami aktywnymi, szczególnie wykorzystując metody pedagogiki zabawy.

Tygodniowy plan pracy dostosowany jest indywidualnie do każdej grupy wiekowej. Zajęcia odbywają się według ustalonego harmonogramu:

 • PONIEDZIAŁEK – dzień zabaw w grupie (sala zabaw)
 • WTOREK – spotkanie z bajeczką, wierszykiem, teatrzyki
 • ŚRODA – zajęcia plastyczne i konstrukcyjne
 • CZWARTEK – zajęcia gimnastyczno – ruchowe
 • PIĄTEK – zajęcia muzyczno - ruchowe

Różnorodność proponowanych zajęć sprawia, że dzieci chętnie w nich uczestniczą.