About Us

Ogłoszenia:
Drodzy rodzice dzieci nowoprzyjętych od 1 września 2023 r: W dniach 30.01.2023 i 31.08.2023 w naszym żłobku odbędą się Dni Otwarte , podczas których będzie możliwość zapoznania się z paniami i zobaczenia jak wygląda oraz jak funkcjonuje żłobek. Serdecznie zapraszamy :) 30.08.2023 - w godzinach 9.00 - 13.00 31.08.2023 - w godzinach 8.00 - 12.00

Ogłoszenie — Elektroniczny System Naboru

Departament Spraw, Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku informuje iż od godziny 12 w dniu 29 grudnia 2020 r. będzie uruchomiony elektroniczny system rekrutacji do żłobków miejskich funkcjonujących na terenie Miasta Białystok. W związku z powyższym w celu rejestracji dziecka należy skorzystać ze strony: https://nabor.pcss.pl/bialystok/zlobek.

Dodatkowo informujemy, iż konta utworzone w systemie Vulcan bedą aktywne w nowym systemie naborowym , natomiast będzie konieczna jedynie zmiana hasła. W najbliższych dniach otrzymają Państwo wiadomość przesłaną poczta elektroniczna z instrukcją dotyczgcą logowania w nowym systemie. Konta, które utraciły ważność w dniach 18-31 grudnia 2020 r. zostaną automatycznie przedłużone o kolejny miesiąc.

Ogłoszenie — Elektroniczny System Naboru

Departament Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku informuje, iż zmienił się wykonawca Elektronicznego Systemu Naboru do żłobków miejskich funkcjonujących na terenie Miasta Białystok. W związku z powyższym w celu rejestracji dziecka należy skorzystać ze strony: https://nabor.pcss.pl/bialystok/zlobek. Rejestracja będzie możliwa od 29 grudnia 2020 r.

Żłobek Miejski nr 2 Rumianek

Żłobek Miejski Nr 2 w Białymstoku przy ul. Rumiankowej 12 funkcjonuje od 01 maja 1989 roku. Zapewniamy opiekę dzieci w 4 grupach wiekowych.

  • Skrzaty (Niemowlęta)
  • Misie (Raczki)
  • Żabki (Straszaki I)
  • Krasnoludki (Starszaki II)
Więcej

Nasze cele i wartości

Wspomaganie i wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci.

Wzbudzanie aktywności, twórczości, ciekawości i wrażliwości.

Pobudzanie rozwoju fizycznego, społecznego i emocjonalnego.

Kształtowanie prawidłowych umiejętności społecznych.

Wspieranie rodziny w procesie wychowawczym.

Gwarancja dobrze dobranej, zdrowej i smacznej diety dla dzieci.


Nasza placówka

Żłobek Miejski Nr 2 w Białymstoku położony jest na osiedlu ZIELONE WZGÓRZA przy ulicy Rumiankowej 12 (Żłobek "Rumianek"). Do żłobka można dojechać autobusami linii 8, 12, 20, 21 (od ulicy ks. J. Popiełuszki). Dodatkowo - autobusami linii 23, 28, 107 (od ulicy Zielonogórskiej).

Warunki przyjęcia

Informujemy, iż od 1 listopada 2018 roku ruszają zapisy do Żłobka Miejskiego Nr 2 w Elektronicznym Systemie Naboru do Żłobków Miejskich funkcjonujących na terenie Miasta Białystok.

Do Żłobka przyjmowane są dzieci rodziców pracujących lub uczących się. Rodzice powinni mieszkać na terenie miasta Białegostoku i w rocznym rozliczeniu PIT nie wskazywać innego miejsca przekazania podatku niż miasto Białystok.

Po przyjęciu dziecka rodzice wypełniają kwestionariusz, który zawiera : dane dziecka, dane rodziców wraz z potwierdzeniem ich zatrudnienia, szczegółowe informacje dotyczące opieki, zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do objęcia dziecka opieką w Żłobku.