Skrzaty (Niemowlęta)

Fascynującym etapem w życiu dzieci jest ich pierwsze l2 miesięcy, gdyż wówczas ich rozwój fizyczny i ruchowy przebiega bardzo dynamicznie. Każdego dnia w okresie niemowlęcym i wczesnego dzieciństwa dzieci uważnie obserwują. Mają ogromną ciekawość świata - lubią oglądać, dotykać, manipulować oraz wkładać prawie wszystko do buzi.

Wszystko to sprawia, iż ciągle uczą się czegoś nowego, a także doskonalą nabyte już umiejętności, by wreszcie skojarzyć je i użyć zgodnie z własną logiką i tempem swojego rozwoju. Najbardziej widoczne postępy w rozwoju ruchowym. Nasze maleństwa odkrywają świat, poznają otoczenie, uczą się nowych umiejętności.

W ciągu kilku tygodni obserwujemy jak przyjmują inną postawę ciała. Najpierw z pozycji leżącej do siedzącej, potem raczkującej, a pod koniec pierwszego roku stawiają swoje pierwsze kroki i zaczynają chodzić. Cały czas pobytu dziecka w żłobku jest poświęcony jego wszechstronnemu rozwojowi. Od początku uczymy się koleżeństwa, szacunku, samodzielności. A wszystko to robimy przy pomocy zabawy.

 
Telefon do grupy 85 66 37 002

Śpiewamy dla dzieci i z dziećmi

Wiosna
Lato
Jesień
Zima

WIOSNA

 MASZERUJE WIOSNA
 OGRODNICZKA
 ODEJŚCIE ZIMY
 LECI MARZEC
 MARZEC CZARODZIEJ
 WIOSENNE ROZTOPY