Zasady rekrutacji

Kryteria przyjęcia dziecka do żłobka

 

  1. Do Żłobka Miejskiego zapisywane są dzieci w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do końca roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia.
  1. Dzieci w żłobku zapisywane są do grup według ich zbliżonego wieku oraz rozwoju psychofizycznego.
  1. Do Żłobka przyjmowane są dzieci rodziców pracujących lub uczących się, gdy dwoje rodziców pracuje lub uczy się w przypadku rodzin albo rodzica pracującego względnie uczącego się w przypadku osób samotnie wychowujących dzieci.
  1. Do Żłobka przyjmowane są dzieci rodziców mieszkańców miasta Białegostoku, niewskazujących w rozliczeniu rocznym PIT innego miejsca przekazywania podatku niż Miasto Białystok.
  1. Do żłobków przyjmowane są również dzieci osób bezrobotnych, pozostających bez pracy przez okres maksymalnie trzech miesięcy od dnia utraty pracy, dokumentujący ten fakt, co miesiąc zaświadczeniem z Powiatowego Urzędu Pracy (takie osoby uznaje się za osoby pracujące).