Historia

Żłobek Miejski Nr 2 w Białymstoku przy ul. Rumiankowej 12 funkcjonuje od 01 maja 1989 roku, wówczas jako żłobek Nr 21. W wyniku reorganizacji w 1992 roku Uchwałą Rady Miejskiej utworzono Żłobek Miejski Nr 2 z Filią żłobka przy ul. Upalnej 58. Od 01 stycznia 2013 roku Żłobek Miejski Nr 2 stał się samodzielną placówką bez filii. Od początku funkcjonowania Żłobka Miejskiego Nr 2 Kierownikiem, a od 04 kwietnia 2011 roku do 31 marca 2018 roku Dyrektorem była Pani Lucyna Irena Lorenc. Obecnie od 01 kwietnia 2018 roku Dyrektorem placówki została Pani Anna Czykwin - Perkowska.

W placówce przez wiele lat istniały trzy grupy wiekowe dzieci. Od 01 września 2009 roku otworzony został kolejny, czwarty, oddział dziecięcy powstały w wyniku likwidacji pralni.

W 2014 roku obchodziliśmy Jubileusz 25-lecia żłobka.