Grupa starszaki I 'ŻABKI'

Do grupy Starszaki | (Żabki) uczęszczają dzieci około 2, 5 letnie. Niektóre przyszły do nas z młodszych grup naszej  placówki, inne z kolei prosto z domów rodzinnych. Każde z nich to małe indywidualności, w których drzemie wielki potencjal różnych zachowań, talentów, możliwości. Dlatego też, my - opiekunki, staramy się stworzyć jak najbardziej dogodne warunki do ich optymalnego, wszechstronnego rozwoju. Podczas codziennych zajęć dydaktycznych uczymy wierszyków, piosenek, organizujemy teatrzyk kukiełkowe, zajęcia gimnastyczne usprawniające i wyrównujące braki w rozwoju ruchowym, jak również ćwiczymy prawidłowe zachowania społczne umożliwiające dobrą współpracę i funkcjonowanie dzieci w grupie rówieśniczej. Poza tym w delikatny sposób ksztaltujemy ich samodzielność oraz prawidłowe nawyki higieniczne (pozwalając na samodzielne jedzenie, ubieranie i rozbieranie się, korzystanie z toalety, wycieranie nosa, sprzątanie po skończeniu prac plastycznych, odkrywanie różnych interesujących dla nich rzeczy itp.), gdyż jak powiedział Kazimierz Przerwa-Tetmajer
,, Odkrycia małego dziecka są jak kamienie kosztowne najtrwalsze, najpiękniejsze i najświetlejsze ze zdobyczy" .