Grupa raczki 'MISIE'

Każde dziecko jest indywidualną jednostką, w której drzemie ogromny potencjał talentów i możliwości. Dlatego tak ważne jest stworzenie odpowiedniej atmosfery pogodnego dzieciństwa, poczucia sukcesu z własnej aktywności, rozwijania samodzielności.
Jesteśmy grupą, do której uczęszczają dzieci około drugiego roku życia. Staramy się, aby dzieci czuły się bezpieczne i szczęśliwe.
Uczymy naszych podopiecznych samodzielności, uprzejmości, dzielenia się i zgodnej zabawy w grupie oraz rozbudzamy ciekawość poznawczą. W naszej grupie zajęcia oparte są na zabawie w różnorodnej formie. Dzieci rozwijają wszystkie sfery: psychoruchową ( angażują wzrok, słuch, dotyk itp.), poznawczą ( rozwijają pamięć, wyobraźnię, myślenie, uwagę) oraz emocjonalną. Realizujemy zabawy tematyczne, dydaktyczne, plastyczno – konstrukcyjne, muzyczne, ruchowe i gimnastyczne. Kształtujemy nawyki higieniczne, porządkowe i grzecznościowe.
Zajęcia są ważnym elementem pracy, ale najważniejsze jest by dziecko czuło się akceptowane i ważne. Każdy drobny sukces, przejaw samodzielności staramy się nagradzać a przez to motywować do dalszych sukcesów. Tworzymy przytulne miejsce, gdzie maluchy podczas zabawy rozwijają się wszechstronnie.