Grupa niemowlęta 'SKRZATY'

Fascynującym etapem w życiu dzieci jest ich pierwsze l2 miesięcy, gdyż wówczas ich rozwój fizyczny i ruchowy przebiega bardzo dynamicznie.  Każdego dnia w okresie niemowlęcym i wczesnego dzieciristwa dzieci uwaznie obserwują. Mają ogromną ciekawość świata - lubią oglądać, dotykać, manipulować oraz wkładać prawie wszystko do buzi.
Wszystko to sprawia, iż ciągle uczą się czegoś nowego, a także doskonalą nabyte już umiejętności, by wreszcie skojarzyć je i użyć zgodnie z własną logiką i tempem swojego rozwoju. Najbardziej widoczne postępy w rozwoju ruchowym. Nasze maleństwa odkrywają świat, poznają otoczenie, uczą się nowych  umiejętności.
W ciągu kilku tygodni obserwujemy jak przyjmują inną postawę ciała. Najpierw z pozycji leżącej do siedzącej, potem raczkującej, a pod koniec pierwszego roku stawiają swoje pierwsze kroki i zaczynają chodzić. Cały czas pobytu dziecka w żłobku jest poświęcony jego wszechstronnemu rozwojowi. Od początku uczymy się koleżeństwa, szacunku, samodzielności. A wszystko to robimy przy pomocy zabawy.