REKRUTACJA

TERMINARZ NABORU DO ŻŁOBKÓW

I etap rekrutacji ( 14.05.2018 - 25.05.2018r.) - rekrutowanie dzieci z I preferencji według daty zapisu i przydziału do konkretnej grupy wiekowej;
II etap ( 28.05.2018 - 30.05.2018r.) - potwierdzenie woli rodziców;
Dzieci przyjęte - rodzice zostali poinformowani drogą meilową.


opublikowano: 2017-05-12