„Troska o dziecko jest pierwszym 
i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka.”

Św. Jan Paweł II